EV 1OO projekt

2018 aastal osalesin EV 100 kunstiprojektis kus minu ülesandeks oli mesindusalane konsultasioon ja kõik, mis puudutas reaalset tööd mesilastega. Kunstiprojekti nimeks oli “Metsik. Käärimine normaalsuse äärealadel.” Skultuuri autoriks on noor Eesti skulptor Uku Sepisvart.

“Mesilastest sõltuv eksistents” / “Existence dependent on bees

“Metsik. Käärimine normaalsuse äärealadel” uurib metsikust kui metafoori ja tegelikkust. Lähtepunktiks on inimese ja looduse vaheliste vastastikmõjude tulemusel tekkinud ja tekkivad ökosüsteemid, nii on projekti valitud kunstnikud, kes tegelevad oma loomingus looduskeskkonna ja inimtegevuse arengutega.

Projekt leidis aset Põlvamaal Moostes. MoKSi (Mooste KülalisStuudio) projekt “Metsik. Käärimine normaalsuse äärealadel” hõlmas 4-kuulist residentuuriprogrammi, kus osales 15 erinevate meediumitega töötavat kunstnikku Eestist, Soomest, Lätist, Lõuna-Koreast ja Inglismaalt. 21. ja 22. juulil oli Piirimäe talus Viisli külas Põlvamaal avatud projektis osalevate kunstnike näitus, mida kureerisid kunstnikud Evelyn ja John Grzinich. Näitusele järgnes osalevate kunstnike sümpoosion.

Fotode autorid Uku Sepisvart ja Evelyn Grzinich.